Wim’s Blog 4 – Coalitievorming en museumweek

Wim’s Blog 4 – Coalitievorming en museumweek

Politiek gezien geloof ik niet veel gebeurd in Harlingen afgelopen week. Ik hoorde dat Hein Kuiken (PvdA) vele dagen vergaderd heeft om te werken aan een coalitie met CDA en VVD. Daar hebben we verder niets over mogen vernemen, dus dat begint er op te lijken dat we pas wat te horen krijgen als de boel dichtgetimmerd is. Niks nieuws dus. Belooft niet veel goeds voor de komende vier jaar. Maar we wachten af.

Vrijdagavond het openingsspektakel van de Nationale museumweek bij de drie bruggetjes. Vooral de wat minder lange mensen konden daar op dat moment niet veel van zien, want het was druk, maar het virtuele binnenvaren van Henry Hudsons Halve Maen werd het hele weekend gelukkig herhaald. SBS 6 was er vrijdag bij als ik het goed begrepen heb, maar ik weet niet of dat al tot een tv-uitzending heeft geleid of nog gaat leiden. Zou wel mooi zijn. Harlingen moet steeds opnieuw op de kaart gezet worden, telkens vanuit verschillende invalshoeken. In dit geval dus vanuit de hoek van ons museum het Hannemahuis.

Wat me toch wel (weer) verbaasde was dat de gemeenteraad niet was uitgenodigd. Het Hannemahuis is immers een gemeentemuseum en de raad stelt elk jaar tonnen subsidie ter beschikking. Terecht overigens. En dat doet me weer aan een ander punt denken. Die tonnen per jaar zijn omgerekend (even uit mijn hoofd) zo’n 30 Euro per Harlinger. Waarom geven we de inwoners daar niet iets voor terug? Gratis toegang bijvoorbeeld voor leerlingen van de RSG en de Maritieme Academie op vertoon van hun schoolpas en een knipkaart voor volwassenen voor 3, 4, of 5 gratis bezoeken per jaar. Te duur? Dat waag ik te betwijfelen. Kom maar op met een kosten-baten analyse dan.

De opening van de vernieuwde entree van het museum in het komende Culturele centum zou een mooi moment zijn voor de introductie van zo’n burgerparticipatiekaart. Probeer actiever onze inwoners bij het Hannemahuis te betrekken, verlaag de drempel. Het is immers ONS museum, stimuleer dat dan ook, draag het uit. En DAAG de inwoners uit. Vraag ze om ideeen hoe je het museum minder statisch kunt maken, uitdagender. De wereld is de afgelopen 50 jaar gigantisch veranderd, maar wat is er eigenlijk in wezen veranderd aan presentatie, vormgeving en uitstraling van het museum? De nieuwe entree zou ook op dat punt tot een fundamentele herorientatie kunnen leiden.

En dan zou het HH misschien ook wat meer aandacht kunnen schenken aan de dorpen. Wat is er in het HH eigenlijk te vinden over de boeiende en rijke vroege geschiedenis van Wijnaldum, de Friese koningsterp? Nog een paar honderd jaar ouder dan de terp van Almenum, waaruit de stad is voortgekomen.

Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar er lijken wel wat uitdagingen te liggen. Of is het HH geen gemeentemuseum, maar een stadsmuseum? Is een optie, maar zeg dat dan.

Wim Wildeboer,

raadslid WAD’N PARTIJ Harlingen

Wim’s Blog 3 – Weekendje op de hei

Wim’s Blog 3 – Weekendje op de hei

Ja, we waren met de hele nieuwe gemeenteraad een weekendje op de hei, zo heet dat, toch? Het was alleen geen weekend, maar gewoon donderdag en vrijdag en hei heb ik niet gezien. Wel bos, en dan is de hei waarschijnlijk niet ver uit de buurt.

Twee dagen om als nieuwe gemeenteraad met elkaar kennis te maken. Aangezien 12 van de 17 raadsleden ook al in de vorige raad zaten viel dat nieuwe ook wel weer mee. Maar evengoed leuk en mede daardoor ook nuttig. Daarnaast presentaties over de gemeentelijke organisatie, ook altijd goed als opfrisser. En een praatje van drie kwartier door Jacques Wallage, ex-burgemeester, ex-staatssecretaris, ex-kamerlid en nog zo wat ex. Zeker interessant. Wat wel opvalt bij heel veel ex-politici is dat ze opeens zo goed weten hoe alles moet, wat ze blijkbaar nog niet wisten toen ze nog geen ex- waren, en nog wel de macht hadden om dingen te veranderen. Een opvallend fenomeen.

Terug in Harlingen kregen we aansluitend aan de busreis de persconferentie van Hein Kuiken die in het kort uiteenzette wat zijn conclusies waren na een week gesprekken met de fractievoorzitters in de nieuwe raad. Zijn hele rapportage hadden we “op de hei” al gemaild gekregen dus we wisten dat er uit was gekomen wat iedereen al verwacht had: het voorstel om een coalitie te gaan vormen van PvdA, CDA en VVD. Hein verwoordde keurig dat nogal wat fracties te kennen hadden gegeven dat er een eind moest komen aan “dichtgetimmerde” coalitieakkoorden. En dat hij ook ruimte wilde laten om het komende akkoord anders dan anders in te vullen. We zijn benieuwd en wachten af. Wij vinden al heel lang dichtgetimmerde coalitieakkoorden een slechte zaak voor de gemeente. Een van de alternatieven die wij naar voren hebben gebracht is een zakencollege. Dit bestaat uit wethouders die bewezen hebben bekwame bestuurders te zijn en die, kort samengevat, voor ieder voorstel weer hun best moeten doen om een meerderheid in de raad te krijgen. Dat houdt een college scherp en leidt volgens ons tot betere voorstellen dan een coalitieakkoord. Maar goed, wij hadden bovengenoemde coalitie ook al van verre zien aankomen.

De enige die blijkbaar echt teleurgesteld was, was Stephanie Geurtz, het nieuwe raadslid/fractievoorzitter van GroenLinks. Die had serieus gedacht dat er een college “over links” zou kunnen worden geformeerd. Tijdens de avondborrel “op de hei” had ik haar al gezegd dat dat een erg naieve gedachte was. Zelf ben ik wat realistischer (of, zo u wilt, cynischer), maar van mij mag ze. Een nieuwe lente, een nieuw geluid, dichtte Gorter meer dan een eeuw geleden al.

Zaterdag alweer een uitje, man het lijkt wel feest zo’n raadslidmaatschap. 7 April begon zoals bekend het vaarseizoen. Open “huis” op de schepen, markt op de Zuiderhaven en toespraakjes in Anna Casparii. Het belangrijkste daarvan vond ik dat er nadrukkelijk gewag van werd gemaakt dat er i.t.t. vier jaar geleden rond de Tall Ships Races nu sprake is van goede samenwerking en afstemming tussen de bruine vloot, de sailorganisatie en de gemeente. Zoals het hoort, in het belang van Harlingen.

Daarna met de tweemastklipper Vliegende Draeck twee uurtjes het Wad op. Tussen alle opvarenden viel het op dat Paul Schoute (beoogd wethouder voor de VVD), Hendrik Sijtsma (CDA-fractievoorzitter) en Edwin Helvrich (idem van de PvdA) bijna niet bij mekaar waren weg te slaan. Met als geinteresseerde buitenstaander Ton van der Plas (duo-commissielid van de WAD’N PARTIJ Harlingen). Af en toe schoven burgemeester Roel Sluiter en wethouder Harry Boon ook aan bij de gesprekken. Zelf was ik vooral aan het fotograferen. Ja, we moeten bij de volgende verkiezingen immers ook weer een leuk plaatje hebben om een ansichtkaart van te maken. En mijn tijd om wat te zeggen komt nog wel, dat hoeft niet tijdens zo’n mooie boottocht op ’t WAD. Nog vier jaar voor de boeg.

Wim Wildeboer,
raadslid WAD’N PARTIJ Harlingen

Wim’s Blog 2

Wim’s Blog 2

Vandaag een gesprek gehad met Hein Kuiken, fractievoorzitter van de nieuwe PvdA-fractie. Dit in het kader van de coalitievorming.
Niet dat dit van belang is, maar we hechten aan nette omgangsvormen. Dus ook met de partij waarvan hij voor de verkiezingen al zei dat hij de meeste afstand heeft, voert Hein een gesprek. Netjes, niets op af te dingen. Goed gesprek zelfs. Het betekent alleen niets. Je kunt je zelfs afvragen waar het voor staat als de lijstaanvoerder van de sociaal-democraten zegt dat hij de grootste afstand voelt t.o.v. een kritische lokale partij en niet t.o.v. een ouderwets-conservatieve, christelijke partij als de ChristenUnie. Dat is zijn verantwoordelijkheid, maar het is maar dat u het weet.

Even voor de statistieken. Ik ben gisteren beedigd als vertegenwoordiger van 517 kiezers in Harlingen, Midlum en Wijnaldum. De 5 PvdA-raadsleden zijn beedigd namens ieder 367 kiezers. 517 tegen 367. Dus zelfs als de PvdA 4 zetels had gekregen had ze per zetel (=per raadslid) nog steeds minder mensen vertegenwoordigd dan ik. Zo pakt het zetelsysteem uit in een kleinere gemeente. Niks mee mis, althans, niks aan te doen, maar gewoon even voor het beeld.

U mag natuurlijk altijd reageren, mits op de inhoud. Schelden doet geen zeer zei mijn moeder altijd. Maar je hebt er niets aan, hoeveel het ook voorkomt op de moderne mediaplatforms. Dus op gescheld reageer ik niet. Verder, voel u welkom uw mening te geven.

Wim Wildeboer

Wim’s blog 1

Wim’s blog 1

Wim’s Blog 1

Vandaag is de eerste dag van de rest van mijn leven… als gemeenteraadslid.
Vandaag ben ik voor een tweede termijn beedigd als raadslid van de gemeente Harlingen.

De wijze en omvang waarin ik, en daarmee de partij die ik vertegenwoordig, de eerste vier jaar in de pers ben verwoord vond ik drie keer niks. Niet dat het perse negatief was, en er zijn grote verschillen per krant, maar een krant heeft beperkte ruimte.
Dat zou nog niet zo erg zijn als de halve bevolking de raadsvergaderingen via internet live of op z’n minst achteraf zou volgen. Quod non, zoals dat zo mooi kernachtig heet. Oftewel: vergeet het maar.

Wat vraag je je als eenvoudig boerenlullenraadslid dan dus de hele tijd af in verkiezingscampagnetijd? Precies! Waarop baseren kiezers zich eigenlijk als ze in het stemhokje staan met hun rode potlood? Op de mooie blauwe ogen van een kandidaat? Op zijn gladde babbel? (Of die van haar natuurlijk.) Op wat zijn (landelijke) partij in Den Haag uitvreet? Op het persoonlijk kennen van de kandidaat? Het komt allemaal voor. Maar is dat een logische basis? Ik kan iemand heel aardig vinden, maar als ik het met hem of haar oneens ben…

of omgekeerd.

Waar het me om gaat is dit: als u over vier jaar weer in het stemhokje staat, dan hoop ik dat u een keus maakt die is gebaseerd op voldoende informatie.
Als u dan niet voor de WAD’N PARTIJ kiest, soit, dan zijn we het blijkbaar oneens of heb ik u niet kunnen overtuigen. Maar dan komt het niet omdat u mij en onze standpunten niet kent. Vandaar deze blog.

Ik hoop deze blog de komende vier jaar vol te houden, deo volente zoals ze vroeger zeiden. Informatief, persoonlijk (wel vanuit mijn partij, maar dus met een personal touch) en hopelijk met enige humor en relativering en, vooral, zonder saai te worden.

Wim Wildeboer

Geen keuze in Harlingen!?

Geen keuze in Harlingen!?

“Lastig kiezen in Harlingen wegens weinig verschillen.” zegt de Leeuwarder Courant van dinsdag. En dat wordt in het stukje over het verkiezingsdebat onderbouwd. echter…, het stukje geeft ook aan dat er een partij is die niet bij die grijze groep hoort: de Wad’n Partij. Er is dus wél wat te kiezen!

Natuurlijk wordt ons standpunt over wonen in de krant extreem kort samengevat, maar dat geeft niet. Zonneklaar is dat wij een eigen geluid hebben. Dat blijkt ook uit de uitspraak van Hein Kuiken (PvdA) dat CDA, Harlinger Belang en VVD het dichtst bij de PvdA staan en dat het gat met de Wad’n Partij het grootst is.

Kortom, zo lastig is het niet. U kunt kiezen tussen de Wad’n Partij of de status quo.

We wensen u wijsheid.

Voor meer informatie over ons wonenstandpunt en andere opvattingen: ga naar www.wadnpartij.nl of lees onze advertenties in de Harlinger Courant van afgelopen vrijdag of onze debatstukjes op Harlingen Boeit.