Ton van der Plas

Ton van der Plas

Ik ben Ton van der Plas,

Sinds 2000 woon ik in Friesland samen met Jeanette en onze drie dochters.
Ik kom oorspronkelijk uit Katwijk aan Zee en mijn vader was schipper op de KW 150 mede daarom eet ik zelf graag vis. (P&P is verre familie van mij)
In 2000 ben ik gaan werken bij de GGZ Friesland. Nu ben ik werkzaam bij een FACTteam in Drachten.

De reden dat ik politiek actief ben, is dat ik vind dat het behartigen van de rechten en belangen van de burgers centraal moet staan.
De lokale overheid is in grote mate verantwoordelijk voor de leefomgeving van ons allemaal en daar wil ik invloed op kunnen uitoefenen. Vanaf 2009 ben ik daarom actief betrokken bij de Wad’n Partij en de voorganger hiervan.

Sinds 2014 ben ik beëdigd raadscommissielid en geef ik samen met Willem Wildeboer een actieve invulling aan het raadswerk. Dit doen wij uiteraard ook samen met de overige leden van de Wad’n Partij.
Makkelijk aanspreekbaar en altijd een luisterend oor zijn voor mij twee belangrijke ingrediënten om de volksvertegenwoordiging te kunnen uitoefen: diezelfde burger actief benaderen vloeit daaruit voort.