Geen keuze in Harlingen!?

Geen keuze in Harlingen!?

“Lastig kiezen in Harlingen wegens weinig verschillen.” zegt de Leeuwarder Courant van dinsdag. En dat wordt in het stukje over het verkiezingsdebat onderbouwd. echter…, het stukje geeft ook aan dat er een partij is die niet bij die grijze groep hoort: de Wad’n Partij. Er is dus wél wat te kiezen!

Natuurlijk wordt ons standpunt over wonen in de krant extreem kort samengevat, maar dat geeft niet. Zonneklaar is dat wij een eigen geluid hebben. Dat blijkt ook uit de uitspraak van Hein Kuiken (PvdA) dat CDA, Harlinger Belang en VVD het dichtst bij de PvdA staan en dat het gat met de Wad’n Partij het grootst is.

Kortom, zo lastig is het niet. U kunt kiezen tussen de Wad’n Partij of de status quo.

We wensen u wijsheid.

Voor meer informatie over ons wonenstandpunt en andere opvattingen: ga naar www.wadnpartij.nl of lees onze advertenties in de Harlinger Courant van afgelopen vrijdag of onze debatstukjes op Harlingen Boeit.

Reageren is niet mogelijk.