Verkiezingsbeloftes

Even voor alle duidelijkheid:
De WAD’N PARTIJ Harlingen heeft geen enkele verkiezingsbelofte ingetrokken en we zijn ook niet van plan zulks te doen.

Wat stond er in onze advertentie in de Harlinger Courant, als samenvatting van ons verkiezingsprogramma?

Dit:
Overheid en Omrin dienen met een volkomen onafhankelijk, alomvattend onderzoek te bewijzen dat de afvaloven 100% schoon en veilig is, zo niet, dan moet hij dicht, daarvoor bestaan wettelijke mogelijkheden.

Volkomen duidelijk en niets van ingetrokken.

Voor de volledige versie, kijk op onze site: wadnpartij.nl

en voor de leuke versie, kijk op Youtube:

 

Wim Wildeboer,

lijsttrekker WAD’N PARTIJ Harlingen