Een nieuw perspectief: de WAD’N PARTIJ Harlingen

De koning is dood, leve de koning.

Zo brengen de Engelsen het: er eindigt iets en er gaat meteen iets door.

Wat bij ons doorgaat is een lokale politieke partij die vasthoudend opkomt voor de belangen van Harlingen en haar inwoners en bedrijven. Een partij die niet eindeloos op de vierkante millimeter blijft vergaderen over een paar Euro, terwijl ondertussen de miljoenen het raam uit vliegen. Een partij die wil meedenken over een toekomstgerichte visie voor Harlingen i.p.v. gemakzuchtig en angstig weg te duiken in een bureaucratische fusie, of die nu ambtelijk of volledig is.Zojuist is er een tamelijk schokkende studie verschenen over de positie van gemeenteraden. De conclusies liegen er niet om: De raden zijn papieren tijgers: ze controleren niet, maar zitten erbij en kijken ernaar. Laat dat nou naadloos aansluiten bij ons gevoel, na enkele jaren intensief de raad van Harlingen gevolgd te hebben. Misschien is het roeien tegen de stroom in, maar dat is níet het soort gemeenteraad dat de WAD’N PARTIJ Harlingen voor ogen staat. Integendeel.

De oprichting van Frisse Wind Harlingen en deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was een uitstekend initiatief, leidend tot een eclatante verkiezingsoverwinning. Dat was goed voor Harlingen: de politiek werd opgeschud, de al jaren bestaande machtsstructuur werd doorbroken. Een frisse wind door de stad…

Daarna ging het in de praktijk geleidelijk mis. Met als klap op de vuurpijl het weglopen door de FWH-fractie voor haar verantwoordelijkheid. Buitengewoon jammer. Om van te leren en misschien aanleiding tot wetswijziging.

Maar het is geen reden om terug te keren naar die oude plaatselijke machtsstructuur, met een zwaar overheersende PvdA. De PvdA, die de grootste verantwoordelijkheid draagt voor het bestaan van de afvaloven. De partij die jarenlang weigerde te praten over verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in Harlingen, waardoor het nu 5 voor 12 is voor dat onderwijs. De partij die nu landelijk met de VVD een kaalslagbeleid voert waardoor we op alle terreinen steeds verder de put in raken. De partij die wel voor zeer vele miljarden (en extra lawaai-overlast in Friesland) kiest voor de JSF, terwijl er verder nergens geld voor is. De partij die, samen met de VVD, vanuit Den Haag de gemeenten wil opzadelen met gigantische verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg zonder het daarvoor benodigde geld bij te leveren.

Kortom: Alle redenen die in 2010 leidden tot de overwinning van de lokale partij FWH zijn er nog steeds, en zelfs meer. Ruime grondslag dus voor de WAD’N PARTIJ Harlingen. De naam Frisse Wind was en blijft een mooie naam, maar hij is door het (niet) optreden van de FWH-fractie in diskrediet geraakt. Jammer, maar helaas. Door een nieuwe naam te kiezen, maken we tevens in een klap duidelijk de periode met die fractie definitief achter ons te laten.

De WAD’N PARTIJ Harlingen zal met een helder en kernachtig programma deelnemen aan de komende verkiezingen. Met mensen die voor hun politieke verantwoordelijkheid zullen blijven staan en zich ook niet gaandeweg zullen ontpoppen als one-issue-minded. Dat is onze harde politieke en persoonlijke belofte.

Bestuur WAD’N PARTIJ Harlingen (WPH),

info@wadnpartij.nl

Ton van der Plas

Wim Wildeboer

​Jaap Hofman