gemeenteraadsvergadering van 11 juni 2014

In de gemeenteraadsvergadering van 11 juni 2014 diende de WAD’N PARTIJ twee moties in, een gericht tegen de voortgaande onnodige geheimzinnigdoenerij over de industriehaven en een gericht op een royalere subsidie voor de speciale reünie van de E.P. de Boerschool die dit jaar moet sluiten. De teksten van de moties vindt u hieronder. Beide moties werden met 1 tegen 16 stemmen verworpen.

Een derde ingediende motie, over de zoutwinning voor de haven van Harlingen, houden we voorlopig aan tot het onderwerp op de agenda van de raad komt, wat ons betreft vroeg komend najaar.

De WAD’N PARTIJ stemde als enige tegen de voorgestelde benoemingen van nieuwe leden voor de Adviescommissie van Hûs en Hiem. Wij vinden dat met deze benoemingen de verhouding tussen architecten en niet-architecten in Hûs en Hiem geheel zoek raakt. Bovendien vinden we de verklaring van wethouder Le Roy dat we als gemeente geen invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Adviescommissie, terwijl we er wel voor moeten betalen en er wel over moeten stemmen, onacceptabel.